EN
SV

FAQ - Camp Onka

Får jag boka om jag aldrig har fiskat lax?
Can I book as a complete beginner at salmon fishing?
Du är välkommen att boka oavsett erfarenhet. Det är såklart en fördel att innan en laxfiskevecka kastträna med tvåhandsspö eller boka en kastkurs med en instruktör.
You are welcome to book, regardless of experience level. It is of course an advantage to practice casting a two-hand rod beforehand, or book a casting lesson with an instructor.
Hur många gäster är ert minimumantal?
How many guests is your minimum?
Vi har inget minimumantal. Du är välkommen att boka även om du reser ensam. Vi genomför varje fiskevecka under säsongen så länge 1-8 fiskare anmäler sig.
We don't have a minimum group size. You are welcome to book as a solo-angler. We carry through with each salmon week as long as 1-8 anglers come.
Får jag ha med en icke-fiskande gäst?
Can I have a non-fishing guest with me?
Ja, det går bra. Vi gör ett prisförslag som innefattar de extra måltiderna och boendet. Vi tillåter dock inte att dela på ett spö.
Yes, that is possible. We make you a price suggestion for the extra meals and accommodation. Sharing a rod between two anglers is something we don't allow.
Finns det fångstgaranti?
Is there a “catch guarantee”?
Nej, det är fiske vi sysslar med.
No. We are in the fishing business.
När är bästa tiden för fisket?
When is the best time to visit?
Säsongsstart 15:e juni är tiden då de stora nystigna fiskarna kommer upp till sträckan. Juli är när de större antalen fiskar vandrar upp i älven. Senare på säsongen så blir fisk som har varit i älven en tid, störda av lax som stiger upp i älven senare. Så det kan fångas både färgad fisk och blank fisk i augusti.
At the season start on June 15 the big fresh springers will be making their way upriver. July is when larger numbers of fish arrive at the stretch. In the later season the fish that has been in the river for some time is disturbed by newly arrived fish, so there can be both colored and silver fish caught in August as well.
Vad mer än lax kan man fånga?
What more than salmon can I catch?
Det fångas regelbundet stor öring och harr på sträckan.
Large trout and grayling are regularly caught on the stretch.
Kan jag få kastinstruktion från fiskeguiden?
Can I get casting instructions from the guide?
Självklart. Guiden kommer alltid att hjälpa dig med det som mest troligt ökar dina chanser att få en lax att hugga. Kasttränar du på förhand och förbereder din utrustning väl så kommer du få en bättre start.
Of course. The guide will always help you improve your fishing. Some casting practice and having your gear in good shape will of course give you a better start.
Vad händer vid dåliga fiskeförhållanden?
What happens when fishing conditions are bad?
Om guiden bedömer att det är bättre fiske någon annanstans är det såklart möjligt att testa.
If the guide suggests that you try another area, it is of course possible to try.
Vilken fiskeutrustning behöver jag?
What equipment do I need?
Den utrustning vi rekommenderar är 13,6 - 15 fot tvåhandsspö med en robust rulle som håller mycket lina. I vissa fall är sjunklinor nödvändiga. Mest använder vi flyt-, sinktip-, versitip- eller intermediate-linor.
The setup we recommend is between 13,6 and 15 feet double-handed rod with a solid reel and good brake system. Sometimes sinking lines are used. We fish floating, sink tip, versi-tip or intermediate lines.
Vilka flugor rekommenderar ni?
What flies do you recommend?
Generellt har tunna och lättdressade flugor fungerat bra genom åren. Flugor som Willie gun, Den vanlige, Banan, Silver grey, Beiss, Phatakorva, och såklart Onka fly är effektiva.
In general, thin and lightly dressed flies have been effective over the years. Flies like: Willie gunn, The Usual, banana fly, beiss, phatakorva, silver-grey, and of course the Onka fly are good.
Fiskekort?
Fishing license?
Fisketillstånd på den privata sträckan som inkluderar Lipistökoski, Onka home pool och Pahtakoski går ej att köpa. Fisket säljs i det veckopaket som finns här på vår hemsida.
Fishing permits on the private stretch that includes Lipistökoski, Onka home pool and Pahtakoski can not be bought separately. The fishing is sold exclusively in the week package which you can find here on our website.
Går det bra att boka guide på plats?
Is it possible to book a guide on the spot?
Paketet inkluderar guide. Så det är inte möjligt att välja i efterhand.
The week package includes a fishing guide. It is not possible to decide on arrival.
Fiskeregler?
Fishing rules?
Fiskeregler informerar våra guider om vid ankomst.
Fishing rules will be explained by the guide at arrival.
Hyra utrustning?
Gear rental?
Fiskeutrustning kan vi hjälpa till med, säg till vid bokning.
Fishing equipment is available, Please let us know at the booking stage.
Kan jag besöka Onka året om?
Can I visit Camp Onka all year?
Fisket är upplåtet juni-augusti. Däremot har Lapland Guesthouse öppet längre.
Fishing is open from June to August. Lapland Guesthouse is open longer.
Vad finns kring Onka förutom fisket?
What is around Onka except fishing?
I smedjan på Lapland Guesthouse kan du testa på metallsmide. Eller kika in på www.destinationkangos.com
At Lapland Guesthouse you can try blacksmithing. Or check out www.destinationkangos.com
Är det myggigt?
Are there bugs and mosquitos?
Ja, det kan vara det. Mycket beroende på väder och vind. Senare på sommaren brukar det vara färre mygg när nätterna blir kallare.
Yes, depending on weather and amount of rain. Normally later in the summer (August) there tends to be less mosquitos due to cold nights.
Wifi?
Wifi?
Ja, det finns WiFi på Lapland Guesthouse där ni bor.
Yes, there is WiFi at Lapland Guesthouse where you stay.
Mobiltelefon?
Cellphone reception?
Ja, Telia har bäst täckning.
Yes, at most places.
Går älvvattnet bra att dricka?
Drinking water?
Ja, för det mesta. Fråga bara guiden.
You can drink the water from the tap and from the river in most situations, just ask the guide.
Hur bor jag?
How do I stay?
Delat dubbelrum med dusch och toalett på rummet.
Shared occupancy in double room with toilet and shower ensuite.
Hur tar jag mig dit?
How do I get there?
Res till Kiruna, antingen med flyg eller tåg så möter vi er och löser resten. Självklart kan du köra bil direkt till Kangos om du vill.
Travel to Kiruna, either you fly or you take the train. We greet you there and take care of the rest. (Of course, if you want, you can drive to Kangos by car directly as well.)
Behöver jag bil i Onka?
Do I need a car in Camp Onka?
Nej. Alla transporter och transfers ingår. Det finns en bil att hyra på Lapland Guest House för dom som vill fiska mer utöver fisketiden med guide. Denna bil bokas och betalas på plats Ni kan självklart även komma i egen bil.
No. All transfers are included in the package. There is also a car at Lapland Guest House for rent, for this who wish to fish outside the normal guiding hours. This is booked and payed on site. Off course you can also bring your own car.
Hur betalar jag?
How do I pay?
För att vi skall kunna bekräfta en bokning krävs en förskottsbetalning. För att en bokning gjord mer än 30 dagar innan fisketuren skall bekräftas krävs en förskottsbetalning på 20% av den totala kostnaden. Slutbetalning sker sedan senast 30 dagar innan fisketurens start. Icke inbetalt belopp betraktas som återbud. Bokar du senare än 30 dagar innan resan, måste hela kostnaden betalas vid bokningstillfället. Betalningar sker till bankgiro eller med betal/kreditkort eller Swish. Ange fakturanumret vid betalningen. Orderbekräftelsen skickas till dig per mail eller per post.
When booking online (VISA, Mastercard) the full amount is paid upon booking. For some bookings we require a deposit. Deposit must be paid within 10 days after booking. (Deposit is deducted from total amount.) Final payment is done at the latest 30 days before the trip. If payment is not in our account at this time, we regard it as a cancellation. If the tour is booked less than 30 days ahead of the tour, the full amount must be paid upon booking. Payments are made to Swedish Bankgiro, IBAN account, VISA, Mastercard or Swish.
Vilka avbokningsregler gäller?
How can I cancel my booking?
Vid avbokning tidigare än 30 dagar före ankomstdagen återbetalas erlagd slutbetalning om sådan skett. (Depositionen återbetalas ej.) Vid avbokning 30-14 dagar före ankomstdagen debiteras 50% av det totala priset. Vid avbokning senare än 14 dagar före ankomstdagen debiteras det totala priset. Ändringar som innebär annan ankomstdag, avresedag eller förkortad vistelse är att betrakta som avbokning.
Cancellation earlier than 30 days ahead of the tour means no refund on the deposit. Cancellation later than 30 days but earlier than 14 days before the tour is charged with 50% of the total amount for the booking. Cancellation later than 14 days before the tour is charged with 100% of the total booking price. Changes in the booking that means new day of arrival, departure or shortened stay are considered cancellation and rebooking.
Är jag försäkrad hos er?
Am I insured when travelling to you?
Vi råder vi dig att se över din hemförsäkring. Den täcker oftast det mesta.
No, we suggest you look into your private travel insurance. If you pay your trip with for example a VISA, sometimes you are offered insurance.

Faq - Camp Onka

Betalning – Deposition & Slutbetalning

OBS. Så länge den akuta Corona-situationen pågår kommer vi att ta betalt i anslutning till er avresa från oss. Nedanstående villkor är tillfälligt åsidosatta.

Vid onlinebokning (VISA, Mastercard) erläggs hela beloppet vid bokningstillfället. I förekommande fall används deposition. Denna betalas inom tio dagar från bokningsdatum och slutbetalning ska vara oss tillhanda senast 30 dagar före ankomst. När depositionen är betald så är din bokning bekräftad. Fram till dess är bokningen preliminär. Bokning som ej betalas i tid avbokas automatiskt. Bokar du senare än 30 dagar före ankomstdatum ska hela kostnaden betalas vid bokningstillfället. Betalningar sker till bankgiro, Mastercard eller VISA. Ange fakturanumret vid bankgirobetalning.

Avbeställning

OBS. Så länge den akuta Corona-situationen pågår kommer vi att ta betalt i anslutning till er avresa från oss. Nedanstående villkor är tillfälligt åsidosatta.

Vid avbokning tidigare än 30 dagar före ankomstdagen återbetalas erlagd slutbetalning om sådan skett. (Depositionen återbetalas ej) Vid avbokning 30-14 dagar före ankomstdagen debiteras 50% av det totala priset. Vid avbokning senare än 14 dagar före ankomstdagen debiteras det totala priset. Ändringar som innebär annan ankomstdag, avresedag eller förkortad vistelse är att betrakta som avbokning.

Kundens skyldigheter

Du måste följa guidernas/annan personals givna instuktioner/ordningsregler. Du ansvarar själv för alla skador som på båt eller annan utrustning uppstått genom att kunden eller någon annan i resesällskapet varit vårdslös. Om kunden har något klagomål gällande arrangemanget skall denne kontakta FishYourDream AB redan under vistelsen så att eventuella oklarheter kan lösas. Kom ihåg att respektera fiskeregler, vår miljö, djuren som lever i den samt medmänniskor. 

Försäkringar och ansvar

Trots att FishYourDream AB har vidtagit rimliga åtgärder för att förse mig med information, utrustning och erfarna guider har FishYourDream AB informerat mig om att dess aktiviteter inte är helt riskfria. Vissa risker är inneboende i varje aktivitet och kan inte elimineras utan att förstöra aktivitetens unika karaktär. Dessa inneboende risker är några av beståndsdelarna som bidrar till aktiviteternas unika karaktär, och kan orsaka skada på eller förlust av din utrustning, personskador genom olyckshändelser, sjukdom eller i extrema fall bestående men eller dödsfall. Jag är medveten om att även erfarna guider kan göra misstag. Jag är också medveten om att beskrivningen av riskerna inte är fullständig och att andra okända eller oväntade risker kan vålla skada. Jag deltar helt frivilligt i aktiviteterna och jag väljer att delta trots och med full kännedom om de inneboende riskerna. Jag samtycker därmed till att själv ta det fullständiga ansvaret för de aktuella riskerna. Jag bekräftar att jag är fullt kapabel att delta i dessa aktiviteter. Därför påtar jag mig det fullständiga ansvaret för mig själv, inklusive alla minderåriga som jag har vårdnad för, tillsyn över eller ansvar för, i fråga om kroppslig skada, dödsfall, förlust av privata ägodelar och kostnader till följd av dessa inneboende risker och faror. Jag är medveten om att ett fullgott försäkringsskydd som gäller alla incidenter som kan inträffa, inklusive sjukvårdsförsäkring, vilar på mitt eget ansvar. Jag är också medveten om att jag själv är ensamt ansvarig för nödvändiga medicinska försiktighetsåtgärder innan turen. FishYourDream AB påtager sig inget ansvar för oförutsedda händelser såsom extrema väderförhållanden, naturkatastrofer, deltagares sjukdom, olyckor eller andra oförutsedda händelser.

Jag har läst färdigt

Payment - Deposit & Final payment

NOTE. As long as the acute Corona situation persists, we will charge in connection with your departure from us. The following conditions are temporarily violated..

For online booking (VISA, Mastercard) the full amount is paid at the time of booking. Where applicable, a deposit is used. This is paid within ten days from the booking date and final payment must be received by us no later than 30 days before arrival. Once the deposit has been paid, your booking is confirmed. Until then, the booking is preliminary. Bookings that are not paid on time are automatically canceled. If you book later than 30 days before the arrival date, the full cost must be paid at the time of booking. Payments are made by bank transfer, Mastercard or VISA. Enter the invoice number for bank giro payment.

Cancellations

In case of cancellation earlier than 30 days before the day of arrival, the final payment paid will be refunded if such has taken place. (The deposit is non-refundable) If canceled 30-14 days before the day of arrival, 50% of the total price will be charged. If canceled up to 14 days before date of arrival, the total price of the reservation will be charged. Changes that involve another day of arrival, day of departure or shortened stay are to be regarded as cancellation.

Customer obligations

You must follow the guides / other staff's given instructions / rules of procedure. You are responsible for all damage that has occurred to a boat or other equipment due to the customer or someone else in the travel company being negligent. If the customer has a complaint regarding the event, he must contact FishYourDream AB already during the stay so that any ambiguities can be resolved. Remember to respect fishing rules, our environment, the animals that live in it and fellow human beings.

Insurance and responsibilities

Although FishYourDream AB has taken reasonable steps to provide me with information, equipment and experienced guides, FishYourDream AB has informed me that its activities are not completely risk-free. Certain risks are inherent in each activity and cannot be eliminated without destroying the unique nature of the activity. These inherent risks are some of the components that contribute to the unique nature of the activities, and can cause damage to or loss of your equipment, personal injury due to accidents, illness or, in extreme cases, permanent injury or death. I am aware that even experienced guides can make mistakes. I am also aware that the description of the risks is not complete and that other unknown or unexpected risks may cause harm. I participate completely voluntarily in the activities and I choose to participate despite and with full knowledge of the inherent risks. I hereby agree to take full responsibility for the risks in question. I confirm that I am fully capable of participating in these activities. Therefore, I assume full responsibility for myself, including all minors for whom I have custody, supervision or responsibility, in respect of bodily injury, death, loss of private property and costs resulting from these inherent risks and dangers. I am aware that adequate insurance coverage that applies to all incidents that may occur, including health insurance, rests with my own responsibility. I am also aware that I myself am solely responsible for the necessary medical precautions before the trip. FishYourDream AB assumes no responsibility for unforeseen events such as extreme weather conditions, natural disasters, participants' illness, accidents or other unforeseen events.

I have red this

Kontakta mig

Tack för att du är intresserad av Fish Your Dream Fyll i formuläret så kontaktar vi dig senast inom 24 timmar.

Contact me

Thank you for your interest in Fish Your Dream Fill in the form and we will contact you within 24 hours at the latest.VÅRA UPPLEVELSER

OUR EXPERIENCES

Laxfiske i Lappland - Lainioälven

Salmon fishing in Sweden - Laino River

logo icon
Gotland Camp Onka Tjuonajokk Ammarnäs
Upplev ett mycket speciellt och spännande fiske efter den storvuxna Östersjölaxen i Lainio älv. Detta är en av de extremt få privata laxsträckorna i Sverige. Vi fiskar på ca 10 km älv som du bara når genom oss, och vi säljer endast 8 spön per vecka.
Experience exclusive fly fishing for the big and powerful Baltic Salmon in Lainio River in Northern Sweden. Through us you get access to one of very few private stretches of salmon river in Sweden, 9,5 km with a maximum of 8 rods per week.

NYHETSBREV

Vi delar gärna våra upplevelser med dig. Anmäl dig här så får du vårt nyhetsbrev.

NEWSLETTER

We gladly share our experiences with you. Sign up here and you will recieve our newsletter.