+46733761897
Paket & Priser » Fiskeexpeditioner till Gotska Sandön våren -08

Photo: Anders J Dahlin
Planering ombord på SVK70 Hojskär

Photo: Anders J Dahlin
Sandösilver... Mätning samt DNA-prov innan återutsättning

Photo: John Norrby
Utombordaren på flotten strejkade, SVK70 gick upp på sanden...

Photo: Anders J Dahlin
Transport mellan SVK70 och ön

Photo: Per Jobs
Joakim Lyander med öring

Photo: Anders J Dahlin
Tillsynsmännen Dan Broander och Daag Pedersen

Photo: Anders J Dahlin
Per Jobs filmas av Bobo Ginzel

Photo: Anders J Dahlin
Vägen genom skogen...

Photo: Anders J Dahlin
Fast fisk...


Photo: Anders J Dahlin
Andra skatter än de som förlist med skepp finns kring Gotska Sandön...


Photo: Anders J Dahlin
Erik Rosborg trotsar vågorna

Photo: Spider-TV
Per Jobs med mer Sandö-öring... (Bild tagen från video.)

Photo: John Norrby
Dan Broander, Peter Högberg, Peter Landergren, Zadok Lev och Per Jobs