+46733761897
Paket & Priser » Fisket i Ammarnäs

Vid Ammarnäs, en liten fjällby vid vägs början, förenas Tjulån och Vindelälven. Båda är mycket bra strömfiskevatten, men har helt olika karaktär. Tjulån är lugn och behaglig och man behöver inte lämna byn för att fiska där. Tjulån är vadbar nästan överallt, medan Vindelälven är djupare, kraftfullare och rik på ståtliga strömmar och forsar. Precis som Tjulån är också älven mycket enkel att nå. Tillgången på fisk är så bra - bland annat tack vare klokt fiskevårdsarbete - att sportfiskare reser från hela Europa för att fiska här. Vi värnar aktivt om fisket i Vindelfjällens naturreservat genom krav på minimimått, fångstbegräsningar och Catch and release. Hela vår verksamhet genomsyras av det hållbara fisket.

Du läser mer om fisket i strömmande vatten här. Du läser mer om fisket i sjöarna här.