+46733761897
Paket & Priser »  FishYourDream tar över Ammarnäs Wärdshus

Gotländska sportfiskearrangören FishYourDream AB köper den välrenommerade anläggningen Ammarnäs Wärdshus och Ammarnäs Fiskecetrum vid Vindelälven tillsammans med Gotlands Guide- & Kryssningssservice AB. Ammarnäs Wärdshus har sedan 1998 drivits av Ulf och Bodil Johansson, som byggt upp varumärket till ett av Sveriges starkaste inom sportfisketurism.

- Vi ser fram emot att ta över stafettpinnen och att fortsätta utveckla det som Ulf och Bodil byggt upp. Självklart tillsammans med ortsbefolkningen, samebyarna och lokala entreprenörer. Ammarnäs kompletterar på ett fint sätt vårt övriga utbud av destinationer; Tjuonajokk i Norrbotten och vår Gotlandsanläggning. Att få förmånen att driva anläggningar vid två¨av Sveriges fyra sista outbyggda älvar är fantastiskt, säger Per Jobs, ägare av FishYourDream.

 

- Gotland har länge legat i framkant inom besöksnäringen och vi är övertygade om att våra erfarenheter därifrån kommer att vara till stor hjälp i utvecklingen av verksamheten i Ammarnäs. Vi kommer dessutom att ha stor nytta av våra redan upparbetade marknadskanaler och befintliga system, säger Hélène Viotti, som äger och driver Gotlands Guide- & Kryssningsservice. Hélène har mångårig erfarenhet av turism-branschen, bland annat genom sina 30 år som turistbyråchef på Gotland.

 

 

Tidigare ägaren Ulf Johansson:

- Efter att ha drivit Ammarnäs Fiskecentrum i 16 år och Ammarnäs Wärdshus i 11 år har vi nu bestämt oss för att sälja Företaget till FishYourDream AB och Gotlands Guide-& Kryssningsservice AB. Vi känner att det är en lyckad lösning och vi har fullt förtroende för de nya ägarna, som kommer att utveckla företaget på bästa sätt.

 

Utveckling

Anläggningen kommer som tidigare att vara öppen året om och hålla samma nivå på restaurang och service.

- Utvecklingen skall ske organiskt och med försiktighet, menar Per Jobs.

Bokningen kommer fram till 15 februari 2015 att skötas på samma sätt som tidigare. Därefter överförs bokningen till FishYourDream’s bokningssystem. Till att börja med kommer de tidigare ägarnas barn André och Cecilia att arbeta kvar inom verksamheten. Ammarnäs Wärdshus är precis som FishYourDream certifierat med kvalitetsmärkningen Naturens Bästa, verksamheten kommer även fortsatt att drivas med hållbarhetsförtecken.

 

Om FishYourDream AB

FishYourDream AB (www.FishYourDream.com) är ett gotländskt företag inom fisketurism startat 2006. Företaget har verksamhet på Gotland, specialiserat på havsöring och erbjuder bland annat guidning, boende, mat, transporter och fiskeutrustning. Företaget har även fiskelodgen Tjuonajokk, där fokus är fiske efter harr, öring och röding. Företaget förespråkar selektivt fiske och jobbar med fiskevård. Bland annat för detta har FishYourDream AB tilldelats Ekoturismföreningens kvalitetsmärkning Naturens Bästa samt Grand Travel Awards Ekoturismpris 2013. Företaget driver även boendeanläggningen Visby Vandrarhem (www.visbyvandrarhem.se)

 

Om Gotlands Guide- & Kryssningsservice AB

Gotlands Guide- & Kryssningsservice AB (www.gotlandsguideservice.se) är ett gotlandsbaserat företag som grundades 2010. Företaget ägs av Hélène Viotti, som har 35 års erfarenhet inom besöksnäringen, bland annat som chef för Turistbyrån på Gotland. Företaget paketerar ett varierande utbud av upplevelseturer på Gotland med guider, transporter, måltider, sevärdheter etc, med inriktning på kryssningsarrangörer och många andra typer av besöksgrupper. Företaget erbjuder och tillhandahåller fullständig service, logistik och administration i samband med kryssningsanlöp och evenemang.

 

Om Ammarnäs Wärdshus AB

Ammarnäs Wärdshus AB erbjuder tjänster kring det fantastiska fisket i Vindelfjällen. Den tydligast lysande stjärnan är idag troligen Ammarnäsöringen, en mycket storväxt öring som bara åtefinns här. Även harren och rödingen är populära målarter och människor reser från hela Europa för att uppleva fisket. Wärdshuset ordnar boende, guider, ekologisk mat och det så kallade ”äventyrsfisket”, helikopterflygningar till exklusiva fjällvatten i samarbete med Grans och Rans samebyar. Ammarnäs Wärdshus är certifierat inom Naturens Bästa och verksamheten drivs med hållbarhetsprofil, där fiskevård, miljöhänsyn och respekt för brukarna står i fokus.

 

 

För ytterligare information:

 

Per Jobs

Mobil:            +46(0)733-76 18 97

E-post:          info@fishyourdream.com

Webb:            www.FishYourDream.com

 

Hélène Viotti

Mobil             +46(0)703-30 17 04

E-post:          info@gotlandsguideservice.se

Webb:            www.gotlandsguideservice.se

 

 

 

 

FishYourDream AB, Hamngatan 4, 62157 Visby, Sweden

+46(0)733-76 18 97, info@fishyourdream.com

 

Gotlands Guide- & Kryssningsservice AB, Hamngatan 4, 621 57 Visby, Sweden

+46(0)703-30 17 04, info@gotlandsguideservice.se